Een organisatie voor artsen en andere zorgprofessionals, voor een duurzame, plantaardige voedseltransitie.

Save The Date

Webinars


Meld je als verpleegkundige aan voor een van de webinars van Caring Nurses over duurzaamheid en voeding in het bijzonder.Save The Date

Enquête eerstelijns diëtisten 


Beste eerstelijnsdiëtisten,
Namens Caring Doctors willen we jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan het behoefteonderzoek voor de opzet van ons nieuwe platform, Caring Dietitians.


Save The Date

Caring Movement


De Caring Movement is officieel van start! Ga hier naar onze gezamenlijke site van Caring Farmers, Caring Vets en Caring Doctors en meer!

Wij zijn een collectief van artsen en andere zorgprofessionals, dat een transitie gaat bewerkstelligen

weg van ons huidige destructieve dierlijke voedselsysteem.

Voor mens, dier en natuur.


Ons huidige dierlijke voedselsysteem en overconsumptie creëert hier toenemend welvaartsziekten zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, beroerte, versneld gewrichtsklachten en helaas ook kanker.


Doordat we meer dan de helft van onze voedselproductie in een varken, kip of koe stoppen, creëert dit in andere delen van de wereld voedselschaarste. Één miljard mensen hebben geen dagelijkse voedselveiligheid, terwijl we wel al voldoende plantaardig voedsel produceren voor tien miljard mensen.


Verder draagt de wereldwijde intensieve veehouderij bij aan ontbossing, biodiversiteistverlies, watertekorten, bodemvervuiling door pesticiden en kunstmest, luchtvervuiling door onder andere fijnstof, watervervuiling door mest, kunstmest en pesticiden, eutrofiëring (vermesting) van rivieren en oceanen, antibiotica resistentie en anti-schimmelmiddelen resistentie en is er een veel groter risico op nieuwe zoönose pandemieën.


In een hoofdzakelijk plantaardig voedselsysteem is er minder gezondheidsschade door welvaartsziekten, minder milieuschade en meer voedselveiligheid voor tien miljard mensen. 


Lees ons manifest hier en onderteken het hier.

Een breed medisch collectief

Huisartsen, medische onderzoekers, medisch specialisten en andere zorgprofessionals.

Iedereen doet mee!

 

Studenten geneeskunde, artsen in opleiding, huisartsen, arts onderzoekers en medische specialisten.

Meer dan 20 projecten

 

We gaan op meerdere manieren een plantaardige transitie van ons voedsel systeem realiseren.

Voorbeelden

 

Voorlichting op scholen, voeding en klimaat onderdeel curriculum geneeskunde, transitie instellingskeukens enz.

2000 aanmeldingen 


Al meer dan 2000 huisartsen en medisch specialisten en andere zorgprofessionals hebben zich aangemeld.


Sluit je aan!

 

Iedereen is welkom. We zoeken nog actieve leden die onze organisatie mee helpen groeien.

IN HET NIEUWS

10 NOV 23

Medisch Contact:

Caring Doctors trekt op met dierenartsen en boeren


Al tweeduizend artsen hebben zich aangesloten bij Caring Doctors. Dat meldt de artsenorganisatie die ijvert voor een voedseltransitie. Via Caring Movement gaan zij de krachten bundelen met dierenartsen en boeren.


Vleesheffing True Pricing

26 OKT 23

NAPA:‘Elke dag kun je duurzame keuzes maken’


De zorg is verre van duurzaam en verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid CO-uitstoot en een enorme afvalproductie. Verschillende initiatieven brengen daarin verandering en ook physician assistants spelen daarbij een rol. PA Fleur Klinkenberg en Patrick Deckers, Caring Doctors

Vleesheffing True Pricing

3 AUG 23

Medisch Contact: ‘De oplossing voor deze nood­situatie ligt op je bord’

Plantaardig eten is de redding van mens en planeet. Daar is Patrick Deckers van overtuigd. Hij wil via Caring Doctors ziekenhuizen overtuigen om het goede voorbeeld te geven. 

Er is ook een podcast.


Vleesheffing True Pricing

Voor wie geen Medisch Contact abonnement heeft, vind je hier de pdf.