OVER ONS


de oprichter en ons bestuur

Ons huidige dierlijke voedselsysteem is onhoudbaar voor mens, dier en natuur.

Als activist en scheepsarts bij Seashepherd heb ik helaas zelf mogen ervaren dat we alle ecosystemen aan het vernietigingen zijn.

Door de sterke afname van de biodiversiteit, die nog slechts marginaal aanwezig is in de  restanten van onze oerbossen en zwaar vervuilde en leeggeviste oceanen, is de mens in een existentiële crisis beland.


Een belangrijke schakel in het veroorzaken van deze biodiversiteit- en klimaatcrisis is de destructieve bio industrie die op grote schaal dieren exploiteert voor de productie van vis, vlees en zuivel.


Een industrie die ook veel van onze welvaartsziekten heeft veroorzaakt: overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, allergieën, neurologische aandoeningen zoals Parkinson en helaas ook kanker.


Deze grootschalige gezondheidsschade is niet behapbaar voor ons zorgstelsel, dat onder grote druk staat. Daarom moet worden ingezet op welzijn in plaats van welvaart, op preventie en voorlichting.


De klimaat crisis is een biodiversiteitscrisis is een gezondheidscrisis.

De oplossing ligt op je bord! Eet gezond en hoofdzakelijk plantaardig. Voor mens, dier en natuur.


Sluit je aan bij Caring Doctors!


Patrick Deckers, orthopedisch chirurg

Voorzitter Caring Doctors

Tijdspad

'The Turning Point' explores the destruction of the environment, climate change and species extinction from different perspective.

2020

2022

2023

2024

Eerste contacten met Caring Vets en Caring Farmers.

Caring Doctors officieel van start.

Oprichting Stichting Caring Doctors.

Ziekenhuizen naar hoofdzakelijk

plantaardig transformeren.

Huidige

aanmeldingen 

40+

Verschillende medische disciplines uit meerdere ziekenhuizen en andere zorginstellingen 

190

Huisartsen

2000+

Zorgprofessionals

Ons bestuur