Ik sluit me aan!

Hoe meer zorgprofessionals zich aansluiten, hoe meer impact!

Je kunt gewoon het manifest steunen, maar ook actief meedoen!


Alleen al aanmelden is goed. 

Onder de aandacht brengen van de door Caring Doctors gedragen waarden bij collega artsen en andere zorgprofessionals is helemaal goed.

Actief meedoen kan (van kleine tot grotere inbreng) en is supergoed. 

Onderaan deze pagina vindt je ook een kort filmpje van onze 'digitale' collega die alle opties nog eens toelicht.


  • Posts van Caring Doctors delen op social media.
  • Het manifest of onderdelen ervan gebruiken in de spreekkamer.
  • Voordrachten geven voor collega's, studenten of op scholen (meerdere voordrachten via Caring Doctors verkrijgbaar).
  • Beschikbaar zijn voor mediamomenten.
  • Meeschrijven aan opiniestukken voor kranten, weekbladen en medische vakbladen.
  • Beschikbaar zijn voor lobby jegens de politiek en zitting nemen in commissies, zowel lokaal als landelijk
  • De organisatie mee helpen groeien. De bedoeling is uiteindelijk een stichting te verwezenlijken om financiële armslag te creëren.

VERPLEEGKUNDIGEN MELDEN ZICH HIER AAN

Vul het contact formulier in als je het manifest ondersteunt en misschien ook actief wil meedoen. 

 
 
 
 
 
 
Ja natuurlijk!
Ik denk er nog over na
 
Ja natuurlijk
Misschien in de toekomst
Nee maar mijn steun hebben jullie
 
 
Doneer